Hulp-op-afstand

Kan je de Collect&Go-website niet bereiken of heb je technische problemen met je reservatie? Bel onze helpdesk op 02 363 50 05, wij helpen je graag verder.

Met ‘hulp-op-afstand’ kunnen onze ervaren helpdeskmedewerkers je begeleiden terwijl je onze website bezoekt. Onze medewerker kan al je handelingen volgen op je beeldscherm en zo nodig aanpassingen voorstellen aan je browser en/of firewall. Hij helpt je die ook uit te voeren zodat je probleemloos je reservatie kan afronden.

Nadat je telefonisch contact hebt opgenomen met de helpdesk, zal de medewerker je vragen de algemene voorwaarden van de ‘hulp-op-afstand’ te aanvaarden. Via een hulpprogramma ontvang je een paswoord dat je doorgeeft aan de helpdeskmedewerker. Dat is nodig om je 'hulp-op-afstand' op te starten.

Als je de ‘hulp-op-afstand’, wil stopzetten, om welke reden dan ook, dan kan je op de ‘disconnect’ knop drukken die verschijnt op je beeldscherm. De ‘hulp-op-afstand’ zal dan direct beëindigd worden.


Hulp-op-afstand: algemene voorwaarden

Door te klikken op de ‘akkoord’-knop onderaan het scherm verzoek je een helpdeskmedewerker van Collect&Go om ‘hulp-op-afstand’. Deze ‘hulp-op-afstand’ bestaat erin dat de helpdeskmedewerker je beeldscherm en de handelingen die je erop verricht, kan volgen en je telefonisch verder begeleidt zodat je toegang krijgt tot de website.
Opgelet: neem altijd eerst contact op met de helpdesk via 02 363 50 05.

Je waarborgt dat je alle rechten hebt om ons toe te laten kennis te nemen van je beeldscherm en dat wij hierdoor of door de ‘hulp-op-afstand’ geen inbreuk maken op bestaande overeenkomsten of bedrijfsinterne regels.

Je begrijpt dat onze dienstverlening zich beperkt tot het geven van telefonische aanwijzingen voor het aanpassen van je browser-en firewallinstellingen of andere beperkte aanpassingen om je (opnieuw) toegang te verschaffen tot onze websites. Er kan geen beroep worden gedaan op 'hulp-op-afstand' voor andere toepassingen of problemen. Deze dienstverlening is kosteloos (met uitzondering van de kosten verbonden aan gebruik van het internet en de telefoon).

Het hulpprogramma dat toelaat kennis te nemen van je beeldscherm, wordt via een internetverbinding opgestart. Via het hulpprogramma krijg je een paswoord dat je dient door te geven aan onze helpdeskmedewerker. Pas daarna verkrijgen wij een beeld van je beeldscherm, waarbij onze helpdeskmedewerker je met behulp van een ‘pointer’ verder kan helpen om bepaalde acties uit te voeren.

Hoewel de 'hulp-op-afstand' uiterst zorgvuldig wordt uitgevoerd door onze ervaren helpdeskmedewerkers, kan nooit uitgesloten worden dat door 'hulp-op-afstand' je pc of internetverbinding tijdelijk vertraagt of dat om welke reden dan ook toch schade ontstaat bv. aan data op je pc.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor deze gevolgen of schade. Zelf hebben wij alle noodzakelijke maatregelen genomen tegen virussen, malware, en andere risico's van internetgebruik. Je wordt verondersteld eveneens gebruik te maken van beveiligingsprogramma's tegen malware (anti-virus, anti-spyware) en die te actualiseren, regelmatig back-ups te nemen van de inhoud van je pc, kennis te hebben van de handleiding die bij je pc geleverd werd, alsook om, voor zover dat vereist wordt voor andere internetdiensten, zelf je oorspronkelijke browser- en firewallinstellingen te kunnen hernemen.

Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot een middelenverbintenis. Klachten over 'hulp-op-afstand' dienen zo snel mogelijk, en ten laatste binnen de 48 uur schriftelijk te worden overgemaakt of gemaild naar Klantendienst Collect&Go, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle (info@collectandgo.be).

Enkel bewezen rechtstreekse schade veroorzaakt door een zware fout of nalatigheid van onze medewerkers kan aanleiding geven tot vorderingen tot schade. De schade zal waar mogelijk hersteld worden in natura zoals door het overdoen van de dienst (en is in ieder geval beperkt tot het herstellen van de standaardinstellingen van de browser en/of firewall). Om voorgaande reden wordt dan ook een opname gemaakt van je beeldscherm gedurende de duurtijd van de ‘hulp-op-afstand’. Deze opname wordt niet langer dan noodzakelijk bijgehouden.

Het Belgische recht is van toepassing.

Als je op enige wijze onzeker bent over de beveiliging van je pc tegen malware of het programma voor hulp-op-afstand, dan verzoeken wij je om NIET op AKKOORD te klikken.

Als je wel akkoord gaat met de bovenstaande voorwaarden, klik dan op AKKOORD om de 'hulp-op-afstand' te starten.